FAQ

Wat is een brugkrediet?

Brugkrediet, ook wel overbruggingsfinanciering genoemd, is een vorm van financiering die vaak wordt gebruikt in vastgoedtransacties, bijvoorbeeld voor de aankoop, transformatie, renovatie of ontwikkeling van vastgoed. De financier verkrijgt het eerste recht van hypotheek op het onderliggende vastgoedobject. Afhankelijk van de casus kan meestal tussen de 70-80% van de waarde (LTC/LTV) worden gefinancierd. Volledige financiering (100%) is alleen mogelijk indien er additionele zekerheden kunnen worden gegeven, zoals bijvoorbeeld een eerste recht van hypotheek op een tweede vastgoedobject. Meestal wordt brugkrediet aangetrokken op een moment waarop de risico’s nog te groot zijn om voor meer permanente financiering in aanmerking te komen, bijvoorbeeld wanneer de omgevingsvergunning nog niet onherroepelijk is. Vanwege het hogere risicoprofiel, is brugkrediet duurder dan meer reguliere (bancaire) financiering. Brugkrediet is meestal een tijdelijke oplossing met een looptijd van een paar maanden tot een paar jaar.